Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Psalmen 50:8-14 SVV/NIV - Online Parallel Bible

 
  Search
Statenvertaling (Dutch) (SVV) New International Version (NIV)
8 Om uw offeranden zal Ik u niet straffen, want uw brandofferen zijn steeds voor Mij. 8 I do not rebuke you for your sacrifices or your burnt offerings, which are ever before me.
9 Ik zal uit uw huis geen var nemen, noch bokken uit uw kooien; 9 I have no need of a bull from your stall or of goats from your pens,
10 Want al het gedierte des wouds is Mijn, de beesten op duizend bergen. 10 for every animal of the forest is mine, and the cattle on a thousand hills.
11 Ik ken al het gevogelte der bergen, en het wild des velds is bij Mij. 11 I know every bird in the mountains, and the creatures of the field are mine.
12 Zo Mij hongerde, Ik zou het u niet zeggen; want Mijn is de wereld en haar volheid. 12 If I were hungry I would not tell you, for the world is mine, and all that is in it.
13 Zou Ik stierenvlees eten, of bokkenbloed drinken? 13 Do I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats?
14 Offert Gode dank, en betaalt den Allerhoogste uw geloften. 14 Sacrifice thank offerings to God, fulfill your vows to the Most High,