Parallel Bible results for 1 Petrus 2:23

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

1 Petrus 2:23

SVV 23 Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt; NIV 23 When they hurled their insults at him, he did not retaliate; when he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly.