Parallel Bible results for 1 Samuël 11:10

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

1 Samuël 11:10

SVV 10 En de mannen van Jabes zeiden: Morgen zullen wij tot ulieden uitgaan, en gij zult ons doen naar alles, wat goed is in uw ogen. NIV 10 They said to the Ammonites, "Tomorrow we will surrender to you, and you can do to us whatever seems good to you."