Parallel Bible results for Deuteronomium 31:6

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Deuteronomium 31:6

SVV 6 Weest sterk en hebt goeden moed, en vreest niet, en verschrikt niet voor hun aangezicht; want het is de HEERE, uw God, Die met u gaat; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten. NIV 6 Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the LORD your God goes with you; he will never leave you nor forsake you."