Parallel Bible results for Ezechiël 3:5

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Ezechiël 3:5

SVV 5 Want gij zijt niet gezonden tot een volk, diep van spraak en zwaar van tong, maar tot het huis Israels; NIV 5 You are not being sent to a people of obscure speech and difficult language, but to the house of Israel--