Parallel Bible results for Jesaja 48:19

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Jesaja 48:19

SVV 19 Ook zou uw zaad geweest zijn als het zand, en die uit uw ingewanden voortkomen als deszelfs steentjes; wiens naam niet zou worden afgehouwen, noch verdelgd van voor Mijn aangezicht. NIV 19 Your descendants would have been like the sand, your children like its numberless grains; their name would never be cut off nor destroyed from before me."