Parallel Bible results for Job 37:24

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Job 37:24

SVV 24 Daarom vreze Hem de lieden; Hij ziet geen wijzen van harte aan. NIV 24 Therefore, men revere him, for does he not have regard for all the wise in heart? "