Parallel Bible results for Johannes 14:5

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Johannes 14:5

SVV 5 Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat; en hoe kunnen wij den weg weten? NIV 5 Thomas said to him, "Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way?"