Parallel Bible results for Leviticus 19:13

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Leviticus 19:13

SVV 13 Gij zult uw naaste niet bedriegelijk verdrukken, noch beroven; des dagloners arbeidsloon zal bij u niet vernachten tot aan den morgen. NIV 13 " 'Do not defraud your neighbor or rob him. " 'Do not hold back the wages of a hired man overnight.