Parallel Bible results for Markus 4:26-28

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Markus 4:26-28

SVV 26 En Hij zeide: Alzo is het Koninkrijk Gods, gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp; NIV 26 He also said, "This is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground. SVV 27 En voorts sliep, en opstond, nacht en dag; en het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist, hoe. NIV 27 Night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. SVV 28 Want de aarde brengt van zelve vruchten voort: eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. NIV 28 All by itself the soil produces grain--first the stalk, then the head, then the full kernel in the head.