Parallel Bible results for Micha 2:11

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Micha 2:11

SVV 11 Zo er iemand is, die met wind omgaat, en valselijk liegt, zeggende: Ik zal u profeteren voor wijn en voor sterken drank! dat is een profeet dezes volks. NIV 11 If a liar and deceiver comes and says, 'I will prophesy for you plenty of wine and beer,' he would be just the prophet for this people!