Parallel Bible results for Micha 2:4

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Micha 2:4

SVV 4 Te dien dage zal men een spreekwoord over ulieden opnemen; en men zal een klagelijke klacht klagen, en zeggen: Wij zijn ten enenmale verwoest; Hij verwisselt mijns volks deel; hoe ontwendt Hij mij; Hij deelt uit, afwendende onze akkers. NIV 4 In that day men will ridicule you; they will taunt you with this mournful song: 'We are utterly ruined; my people's possession is divided up. He takes it from me! He assigns our fields to traitors.' "