Parallel Bible results for Psalmen 48:14

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 48:14

SVV 14 Zet uw hart op haar vesting; beschouwt onderscheidenlijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt. [ (Psalms 48:15) Want deze God is onze God eeuwiglijk en altoos; Hij zal ons geleiden tot den dood toe. ] NIV 14 For this God is our God for ever and ever; he will be our guide even to the end.