Parallel Bible results for Psalmen 66:3

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 66:3

SVV 3 Zegt tot God: Hoe vreselijk zijt Gij in Uw werken! Om de grootheid Uwer sterkte zullen zich Uw vijanden geveinsdelijk aan U onderwerpen. NIV 3 Say to God, "How awesome are your deeds! So great is your power that your enemies cringe before you.