Parallel Bible results for Romeinen 8:28

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Romeinen 8:28

SVV 28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. NIV 28 And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose.