3 Elam el quinto, Johanán el sexto, Elioenai el séptimo.