25 Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen.