3 Genade zij u en vrede van God onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.