15 Als tot verstandigen spreek ik; oordeelt gij, hetgeen ik zeg.