2 En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee;