25 Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende, om des gewetens wil;