13 Oordeelt gij onder uzelven: is het betamelijk, dat de vrouw ongedekt God bidde?