28 Maar de mens beproeve zichzelven, en ete alzo van het brood, en drinke van den drinkbeker.