22 Ja veeleer, de leden, die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig.