6 Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid;