30 Doch indien een ander, die er zit, iets geopenbaard is, dat de eerste zwijge.