33 Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de Gemeenten der heiligen.