36 Is het Woord Gods van u uitgegaan? Of is het tot u alleen gekomen?