39 Zo dan, broeders, ijvert om te profeteren, en verhindert niet in vreemde talen te spreken.