26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.