4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;