56 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet.