57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.