20 U groeten al de broeders. Groet elkander met een heiligen kus.