24 Mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Amen.