8 Maar ik zal te Efeze blijven tot den pinkster dag.