5 Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods.