9 Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.