18 Doch sommigen zijn opgeblazen, alsof ik tot ulieden niet komen zou.