23 Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen.