Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

1 Kronieken 12:37 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
37 En van gene zijde van de Jordaan, van de Rubenieten, en Gadieten, en den halven stam van Manasse, met allerlei krijgsgereedschap ten oorlog, honderd en twintigduizend.
Link Options
More Options
[X]