17 Doch Samuel riep het volk te zamen tot den HEERE, te Mizpa.