20 Toen nu Samuel al de stammen van Israel had doen naderen, zo is de stam van Benjamin geraakt.