1 Saul was een jaar in zijn regering geweest, en het tweede jaar regeerde hij over Israel.