46 Saul nu toog op van achter de Filistijnen, en de Filistijnen trokken aan hun plaats.