14 En de Geest des HEEREN week van Saul; en een boze geest van den HEERE verschrikte hem.