16 Doch gans Israel en Juda had David lief; want hij ging uit en hij ging in voor hun aangezicht.