12 En Michal liet David door een venster neder, en hij ging heen, en vluchtte, en ontkwam.