12 Doch de zonen van Eli waren kinderen Belials; zij kenden den HEERE niet.