4 Jonathan nu zeide tot David: Wat uw ziel zegt, dat zal ik u doen.